ใครทำ..ใครได้

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

ใครทำ..ใครได้

 

 งานทุกอย่างต้องช่วยกันทำ  ช่วยกันดูช่วยกันแล  อย่าละเลยหน้าที่  คิดเสียว่าเป็นงานของเราทั้งนั้น  อย่าคอยเกี่ยงว่า  ไม่ใช่หน้าที่ของเรา  แล้วทำเป็นไม่สนใจ  อย่างนี้ใช้ไม่ได้  ทำไปเถอะ  

 

เราทำเราก็ได้  คนอื่นเขาก็ไม่ได้  เราทำก็เป็นสมบัติติดตัวเราไป  ของเหล่านี้จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ  ยายบอกให้  เราได้จริง ๆ  นะ  เพราะเราทำทุกอย่างในวัดนี้เป็นของศาสนา  เป็นของพระพุทธเจ้า

 

เราทำอะไร ๆ  ก็เป็นบุญไปหมด  จะงานเล็กงานใหญ่  ก็เป็นบุญทั้งนั้น  เมื่อมีงาน  ก็ร่วมกันช่วยกันทำงาน  เมื่อว่างงานแล้ว  ก็หาเวลานั่งธรรมะให้ใจใส  อ่านหนังสือบ้าง  จะได้มีความรู้กว้างขวาง  เวลาไปหาใคร  จะคุยกับเขาได้  ได้เป็นนักปราชญ์  เป็นบัณฑิต

 

คำสอนคุณยาย