อย่าคิดดูก่อน ...ต้องคิดทำก่อน

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2558

 

 

อย่าคิดดูก่อน ...ต้องคิดทำก่อน 

 

ตุริตะ ตุริตัง สีฆะ สีฆัง  คิดแล้วทำเลย

... เวลาสมบัติเกิดขึ้นเราก็จะได้ก่อน ปฏิบัติธรรม

...ก็ได้อริยทรัพย์ก่อนได้ตั้งแต่ปฐมวัย ไม่ต้องมาคอยถึงมัชฌิมวัยหรือปัจฉิมวัย !!!

 

เพราะคิดดูก่อนนี่แหละ จึงทำให้เลื่อนการเข้าถึงธรรมยืดออกไป เพราะฉะนั้นคิดทำก่อนเลยนะ 

 

คุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร