ความตายไม่มีนิมิตหมาย

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2558

 

 

ความตายไม่มีนิมิตหมาย

 

 ความตายไม่มีนิมิตหมาย  ทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตัวเอง  เหมือนมีลูกระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคน  มันจะระเบิดขึ้นตอนไหน เมื่อไร เราไม่รู้   แต่ที่แน่ ๆ จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน 

 

 เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน  ปฐมวัย มัชฌิมวัย หรือปัจฉิมวัย  เราทุกคนต่างมีเวลาแห่งชีวิตเท่ากัน  การที่จะมีชีวิตอีกยาวนานแค่ไหน  ไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครเกิดก่อน เกิดหลัง  เพราะคนเกิดทีหลังตายก่อนก็มี  เราทุกคนมีชีวิตอยู่เพียงแค่ช่วงขณะลมหายใจเข้าออกเท่านั้น

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร