อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2558

 

 

อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ

 

ต้องขยันนั่งเพื่อตัวของเราเป็นอันดับแรกส่วนคนอื่นเป็นอันดับสองเมื่อเราช่วยตัวของเราให้พ้นได้แล้วเราก็สามารถไปช่วยแนะนำคนอื่นได้

 

อย่างนี้จึงเรียกว่า รื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสาร  

 

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่