ศูนย์กลางกายฐานที่ 7

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2558

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 

             หมั่นนำใจของเรามาหยุดนิ่ง  ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่เสมอ  ฝึกให้ติดเป็นนิสัย  เพราะศูนย์กลางกายเป็นทางบริสุทธิ์หมดจด  จากสรรพกิเลสทั้งหลาย  เป็นทางไปยังอายตนนิพพานไปสู่ที่สุดแห่งธรรม  ศูนย์กลางกายเป็นทางหลุดพ้น  จากสิ่งที่เขาบังคับบัญชา  เป็นทางเดียวที่จะเอาชนะพญามารได้  เป็นทางไปสู่ความรู้แจ้งของสรรพสัตว์  และสรรพสิ่งทั้งหลาย  เป็นทุกสิ่งของทั้งหมด

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่