ผู้ประมาทอยู่

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2558

 

 

ผู้ประมาทอยู่ 

 

 ให้หมั่นปฏิบัติธรรมให้ได้ ทุกวันทุกคืน  
อย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

เพราะข้อแม้ที่เราตั้งขึ้นมาเป็นเงื่อนไข  
ทำให้เราเลื่อนเวลาในการบรรลุธรรม  
บรรลุความสุข  และความสมหวังในชีวิตออกไป  
เท่ากับว่าเราเป็นผู้ประมาทอยู่ 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่