หากชีวิตว่างเว้น

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2558

 

 

หากชีวิตว่างเว้น   กายธรรม            

มีอยู่ก็มืดดำ    หม่นไหม้                

เหมือนชีพถูกจองจำ   ด้วยโซ่            

เกิดแก่ตายเปล่าไซร้   โอ่โอ้ เสียดาย   

 

(สุนทรพ่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๔๐)

 

 

 เกิดมามุ่งสู่เป้า   ใจดำ            

ดึกดื่นคิ่นคืนทำ   นิ่งไว้            

ไม่กลัวเหนื่อยตรากตรำ   กรำศึก              

สู้กว่าชนะไซร้    หมดต้น ธาตุดำ  

 

(สุนทรพ่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๔๐)