อยู่ ณ ที่ใด

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

อยู่ ณ ที่ใด 


เมื่อเกิดความสะดุ้งกลัวต่อมรณภัย
ไม่ว่าจะมาจากทิศทางใดก็ตาม
จะอยู่ป่าเขา ห้วย หนอง คลอง บึง
ในเมือง ในสถานพยาบาล หรือที่ใดก็ตาม 
พึงระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย คือ  
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
รัตนะทั้ง ๓ นี้ เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง
ระลึกถึงท่านแล้ว ความสะดุ้งหวาดกลัวก็จะสลายไป
เหมือนลมที่พัดเอาความมืดที่บังดวงจันทร์ให้หายไป ฉะนั้น

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๑  ธันวาคม  ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร