แอพพลิเคชั่น Samma Arahang สัมมาอะระหัง

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดฟรี แอป Samma Arahang
  

     แอพพลิเคชั่น "สัมมา อะระหัง" นับและบันทึกจำนวนสัมมาอะระหังที่คุณภาวนาได้ในแต่ละวัน พร้อมเสียงนำนั่งสมาธิ(Meditation)แบ่งความยาวตามนาที สามารถสำรองข้อมูลไว้บน Server ได้ รองรับหลายภาษา

 

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ

Samma Arahang สัมมา อะระหัง

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ  Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ  Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ  Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ  Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง

 

      สำหรับ คนใช้ แอนดรอยด์ ดาวน์โหลดที่นี่

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น App Store ฟรี มาให้นำเสนอ  Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง สำหรับ คนใช้ IPhone ดาวน์โหลดที่นี่

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น WindowsPhone ฟรี มาให้นำเสนอ  สำหรับ คนใช้ Microsoft ดาวน์โหลดที่นี่