การสร้างความสำเร็จ

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

**พุทธภาษิตสอนใจ**

 

     การสร้างความสำเร็จ

 

     ไม่มีใคร ที่ไม่ปรารถนาความสำเร็จ ของชีวิต ไม่ว่าหน้าที่ การงาน และครอบครัว การขวนขวาย ให้ได้ความสำเร็จนั้น ล้วนกระทำแตกต่างกันไป ประสบความสำเร็จบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง

 

     พระพุทธเจ้า ทรงตรัสถึงหลักธรรม "อิทธิบาท ๔" ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ดังพุทธภาษิตที่ว่า "จัตตาโร อิทธิปาทา ฉันทิทธิปาโท วิริยิทธิปาโท จิตติทธิปาโท วีมังสิทธิ ปาโท แปลว่า 
อิทธิบาท ๔ ประการ คือ


ถึงความสำเร็จด้วยความพอใจ
ถึงความสำเร็จด้วยความขยัน
ถึงความสำเร็จด้วยความตั้งใจ
ถึงความสำเร็จด้วยการใช้เหตุผล"

 

     ดังนั้น หากต้องการความสำเร็จ ในชีวิต ก็ควรนำหลักความสำเร็จทั้ง ๔ ประการนี้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ในทุกเรื่องที่ต้องการ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร