สู ต ร ส ำ เ ร็ จ

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

สู ต ร ส ำ เ ร็ จ

 

มีอะไรให้ดูที่ศูนย์กลางกาย  
ก็ดูไปเรื่อยๆ  อย่างสบายๆ 
โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น  
ให้ทำอย่างนี้  แค่นี้  เท่านั้น  
นี่คือ...สูตรสำเร็จ...
ที่จะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกาย

(คุณครูไม่ใหญ่)
๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖