ต้องเห็นภาพภายในเท่านั้น

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 ต้องเห็นภาพภายในเท่านั้น จะเห็นได้ต้องเกิดจากหยุด นิ่ง เฉย ๆจนกระทั่งนิ่งแน่นอย่างสมบูรณ์  ความสุข  นิ่งเฉย  รู้แจ้ง  บริสุทธิ์  ชัดใส  สว่าง    ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ให้ค่อย ๆ ฝึกไปใครยังไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ไปก่อน  ฝึกตรงนี้ไปก่อน เดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆ

 

   พระเทพญาณมหามุนี