ยิ่งมืด ยิ่งดึก

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ยิ่งมืด ยิ่งดึก  
ยิ่งดึก ยิ่งใกล้สว่าง  
ความมืดไม่ได้อยู่นาน
เกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง  
แล้วมันก็จะสว่างขึ้นมา  
เพราะฉะนั้นมันจะต้อง
อยู่ด้วยความหวัง  
หวังที่จะสั่งสมบุญบารมีให้เยอะ ๆ 
หวังที่จะเข้าถึงธรรม   
อย่าไปอยู่แบบซังกะตาย

 

พระเทพญาณมหามุนี
27 มีนาคม พ.ศ. 2547