ทำแทนกันไม่ได้

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ทำแทนกันไม่ได้

 

การฝึกใจให้หยุดนิ่ง
ทำแทนกันไม่ได้  
ต้องทำด้วยตัวเอง 
เป็นปัจจัตตัง !!!

 

เพราะฉะนั้น ...
ต้องให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติธรรมให้มากๆ  
ควบคู่กับภารกิจ 

 

บริหารเวลาของเรา
ให้เป็น เพราะนี่คืองาน
ที่แท้จริงของเรา  
นอกนั้นก็เป็นงานที่คอย
ประคับประคองให้ชีวิต
ดำรงอยู่ได้  เพื่อแสวงหา
หนทางพ้นทุกข์ 

 

คุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร