อานิสงส์จากการบวช

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์จากการบวช

 

อานิสงส์จากการบวช

ผมอยากทราบว่า อานิสงส์จากการบวช การทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวช และการจัดงานบวช ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่

       อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติ  การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรคพวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมี

       การจัดงานบวช จะมีส่วนในบุญของผู้บวชทุกคน เช่น ถ้าบวช ๕๐๐ คน ก็จะมีส่วนแห่งบุญของทั้ง ๕๐๐ คน บุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไป และจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เป็นต้น

 

๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘