อยากได้ เหลือเกิน

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

อยากได้ เหลือเกิน

 

อยากใดฤามาดแม้น  อยาก”ไม่อยาก”   
       อยาก “ไม่อยาก” แสนยาก  อยากได้      
       อยากใดไม่ลำบาก   เท่าอยาก นี้นา     
         อยาก “ไม่อยาก” นี้ไซร้   อยากได้ เหลือเกิน  

 

 

(สุนทรพ่อ ๒๘ เม.ย. ๒๕๔๐)