ถ้าหลวงพ่อเลือกได้

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

ถ้าหลวงพ่อเลือกได้

ถ้าหลวงพ่อเลือกได้... 
หลวงพ่ออยากจะกลับไป
มีชีวิตที่อยู่ในวัยแข็งแรง  
แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเดียว  
เพื่อศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย
ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมาย

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร