โจทย์ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2558

 

โจทย์ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ

 

โจทย์ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ 
เพราะการตั้งโจทย์นำไปสู่การแสวงหา 
และการแสวงหานำไปสู่การค้นพบ

โจทย์ชีวิตของหลวงพ่อ คือ 
คนเราเกิดมาทำไม 
ตายแล้วไปไหน 
อะไร คือ เป้าหมายของชีวิต 
นรกสวรรค์มีจริงไหม 

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘