กัลยาณมิตร

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2558

 

กัลยาณมิตร

 

หลวงพ่ออยากให้ทุกคน
ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร 
ไปชักชวน ไปแนะนำ 
ให้เขามาเข้าวัด 
ก็เขายังชวนเข้าวงเหล้า 
วงไพ่ได้ เล่นการพนันได้ 
เราดึงเขามาเข้าวัด มาทำบุญ
ทำไมจะทำไม่ได้
แต่แน่นอนมันลำบากนะ 
ต้องเหนื่อย ต้องอดทน
ถ้าเราไม่เหนื่อย ไม่อดทน 
แล้วเราจะได้บารมีมาจากทางไหน 
ถ้าเราไม่นำเขาเข้ามา 
เขาก็มีโอกาสพลัดไปเป็นมิจฉาทิฐิได้ 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
27  มกราคม พ.ศ 2545