ระเบิดเวลาของชีวิต

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2558

 

ระเบิดเวลาของชีวิต

 

จริง ๆ แล้ว...
เราทุกคนเจอระเบิดเวลากันทุกวัน
ตลอดเวลาเลย ๒๔ น. เลยนะ 
แต่บางอย่างมันนิด ๆ หน่อย ๆ 
เราก็เลยไม่รู้สึก เราเลยแยกไม่ออก 
ยกเว้นมันหนักหนาสาหัสจริง ๆ 
จึงจะแยกออก จึงจะรู้สึก 
ทั้งนี้เพราะ บุญบาป
มันชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา

 

พระเทพญาณมหามุนี
24 สิงหาคม พ.ศ. 2547