แก้ไขตนเอง

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

 

แก้ไขตนเอง

 

สิ่งที่ผิดพลาด จะหมดไป 

 ต้องแก้ไข ด้วยตนเอง


 

 "คุณครูไม่ใหญ่"

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร