กฎแห่งกรรม

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2558

 

กฎแห่งกรรม

 

กฎแห่งกรรม
ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีละเว้น
แต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ในทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ยังมีแตกต่างกันไป
ตามความจำเป็น
แต่กฎแห่งกรรมคงที่ ไม่มีเปลี่ยนแปลง
บางอย่างถูกกฎหมาย แต่ผิดกฎแห่งกรรม
ถึงแม้ไม่ติดคุก แต่ก็ไปอบาย

 

 

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร