ความสุขเพิ่มขึ้น

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

 

ความสุขเพิ่มขึ้น

 

ความสุขเพิ่มขึ้น ความทุกข์ลดลง

      วันเวลาที่ผ่านไป  เป็นวันเวลาที่มีคุณค่า  เราใช้ทุกอนุวินาทีในการ แสวงหาความบริสุทธิ์ ความดี ความรู้แจ้ง ตลอดเวลา    ก็จะเกิด ความอัศจรรย์ ว่า.. เมื่อเราทำสองสิ่งนี้ (ภายในหยุดนิ่ง ภายนอกเคลื่อนไหว) ควบคู่กันไปด้วยแล้ว อุปสรรค์ต่างๆ นานา ในชีวิตมันก็จะค่อย ๆ ลด ละ เลิก  ถอยหลังกันออกไป  อย่างที่เราไม่รู้ตัว  เราจะมีความสุขเพิ่มขึ้น ในขณะความทุกข์ก็ลดลง  เราจะมีความสำเร็จเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปสรรคก็ลดลงควบคู่กันไปอย่างนี้

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่