กัลยาณมิตรที่แท้จริง

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

 

กัลยาณมิตรที่แท้จริง

 

กัลยาณมิตรที่แท้จริง

        คำว่า กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ นั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวน คนมาทำบุญเท่านั้น    

แต่หมายถึง บุคคลนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงาม แก่ชาวโลกด้วย ทั้งความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ต้องอุดมไปด้วย... ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างนี้จึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างแท้จริง

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร