กำความสำเร็จไว้แล้ว

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

กำความสำเร็จไว้แล้ว

 

กำความสำเร็จไว้แล้ว

      นั่งธรรมะ ขอให้นั่งไปเถอะ  ปฏิบัติไปทุกวัน  เพราะทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิ ปิดเปลือกตา ทำใจให้หยุดให้นิ่ง เท่ากับเรากำความสำเร็จ  ที่จะเข้าถึงพระธรรมกายไว้แล้ว

      เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไป ขอให้ลูก ๆ ทุกคนปฏิบัติธรรมให้ได้ สม่ำเสมอทุกวัน  แล้วในไม่ช้า ความสำเร็จ คือการเข้าถึงธรรมก็จะเกิดขึ้น อย่างแน่นอน

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่