หยุดในหยุด

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

                                                     

หยุดในหยุด

 

                                                 หยุดในหยุดหยุดให้ สนิทเทียว                                       

          หยุดอย่างนี้จะเชี่ยว   ชาญได้                

                  หยุดแม้นิ่งเดี๋ยวเดียว   ชั่วฟ้า แลบนา                  

หยุดแค่นี้สุขไซร้    กว่าได้ มไหศวรรย์ 

 

 

(สุนทรพ่อ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๐)