ชีวิตเดี๋ยวขึ้น-เดี๋ยวลง

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

 

ชีวิตเดี๋ยวขึ้น-เดี๋ยวลง

 

" ชี วิ ต เ ดี๋ ย ว ขึ้ น-เ ดี๋ ย ว ล ง "

    เมื่อเราประสบทุกข์  เพราะวิบากกรรมเก่า
ตามมาทัน สิ่งที่ต้องทำก็ คือ

1.  อย่าโทษว่าบุญไม่ช่วย  
บุญกำลังทำงานช่วยอยู่ตลอดเวลา 

2.  ไม่น้อยเนื้อต่ำใจ ในชะตาวาสนาของตน 

3. ทำใจให้หยุดนิ่ง ๆ ทิ้งความทุกข์ทั้งหลาย

4. สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งให้ทาน  รักษาศีล 
และเจริญภาวนา 
แม้ทำไม่ได้มากเหมือนก่อน แต่ก็ต้องทำให้ต่อเนื่อง

ชีวิตก็อย่างนี้  เดี๋ยวขึ้น-เดี๋ยวลง 
ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะว่าเรา

 ทำบุญ ไม่สม่ำเสมอนั่นเอง 

 

"ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"