ต้องทำให้ได้ทุกวัน

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

 

 

เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียว
เราต้องแยกให้ออกว่า
เรื่องอะไร “ด่วน” ควรเร่งรีบทำ
เรื่องอะไร “สำคัญ” สำหรับชีวิต
“บุญ” เป็นเรื่องด่วนต้องเร่งรีบทำ
“การปฏิบัติธรรม” เป็นเรื่องสำคัญ
ต้องทำให้ได้ทุกวัน

 

๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)