ศูนย์กลางกายฐานที่ 7

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

หนังสือง่าย..แต่..ลึก!!! 3 

ตอน รู้จักดวงธรรมและนิมิตเลื่อนลอย

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
 

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ที่เกิด ดับ หลับ ตื่น และทางไปสู่พระนิพพาน

           เราจะเห็นศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ได้ชัดเจนต่อเมื่อ...ใจหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ 100% แล้ว เพราะฉะนั้นเรา ก็ไม่ต้องกังวลเกินไปว่า เราวางใจไว้ตรงฐานที่ 7 เป๊ะไหม เอาว่าเราทำความรู้จักไปก่อนว่า ฐานที่ 7 อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา 2 นิ้วมือ เราพึงพอใจแค่ไหน ก็ประมาณนั้นแหละ แต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้ เพราะฐานที่ 7 ตรงนี้สำคัญมาก 

 

นอกจากเป็นที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ ที่ตื่นแล้ว คือ
       เกิดก็เกิดตรงนี้
       ตื่นตรงนี้ 
       หลับตรงนี้
       ตายตรงนี้

        เวลามาเกิด.....เป็นกายละเอียดเข้ามาทางปากช่องจมูก ของบิดา หญิงซ้าย ชายขวา มาตามฐานต่างๆ มาที่หัวตา กลางกั๊กศีรษะ เพดานปาก ช่องปากที่อาหารสําลัก ไปที่กลางท้องระดับสะดือ แล้วก็เหนือขึ้นมา 2 นิ้วมือ จะมาอยู่ตรงนี้ ตรงฐานที่ 7 ของบิดา แล้วก็บังคับดึงดูดให้บิดาไปหามารดา เพื่อประกอบธาตุทำส่วนหยาบ ห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้ พอถูกส่วนก็ดึงดูดเข้าไปสู่ครรภ์มารดา จะไปอยู่ตรงฐานที่ 7 ของมารดาตรงนี้ แล้วก็หล่อเลี้ยงด้วยธาตุหยาบของมารดา เจริญเติบโตจนกระทั่งคลอดออกมา นี้เรียกว่า...มาเกิด

       เวลาตาย.....เมื่อทุกคนต้องตาย รวมทั้งตัวเราต้องตายด้วย ใจก็จะมาอยู่ตรงนี้ กรรมนิมิตมันจะฉายให้เห็นจากตรงนี้ขึ้นมา แต่เวลาเห็นไม่ได้เห็นเหมือนเราก้มมองดูนะ มันก็เห็นเหมือนเรามองวัตถุสิ่งของทั่วๆไป เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพ ที่เรากระทำมา อันไหนเจตนากล้าเป็นครุกรรม ก็จะชัดกว่าเพื่อน ที่เป็นอาจิณกรรมทำบ่อยๆ ก็จะรองลงมาตามลำดับ กระทั่งถึงไม่มีเจตนา ภาพเกิดขึ้นตรงนี้ใช้เวลาไม่นาน.....เรียกว่า กรรมนิมิต  ซึ่งจะมีส่วนที่ทำให้ใจเราหมองหรือใส ถ้าเป็นภาพแห่งการทำความดี เราจะมีความปลื้ม ปีติ ภาคภูมิใจ ใจก็จะใ            ถ้าหากภาพไม่ดี มันก็อับเฉาเศร้าสร้อย ใจก็หมอง เพื่อจะทำให้เห็นภาพของคตินิมิต 

ถ้าใจหมองคตินิมิตก็ดำมืด 
ถ้าใจใสคตินิมิตสว่าง ก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราว 

       กระทั่งเวลาตาย ก็จะมี 3 เฮือก ใจก็เคลื่อนไปตามฐาน แล้วก็ออก ทางปากช่องจมูกของตัวเรา ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีการใด อาจจะออกอย่างกะทันหัน หรือค่อยเป็นค่อยไปหลุดออกมา เกิดตายตรงนี้ หลับก็ตรงนี้ ตื่นก็ตื่นตรงนี้ 

      เพราะฉะนั้น จำง่ายๆ ว่า ตรงฐานที่ 7 เป็นที่เกิด ดับ หลับ ตื่น และนอกจากนี้ยังเป็นทางไปสู่ความไม่เกิดด้วยแต่เดินทางด้วยวิธีการที่ต่างกัน ถ้าจะไปเกิดมาเกิด ก็เดินออกไปข้างนอกคือ ออกจากร่างกายแล้วออกไปทางปากช่องจมูก  แต่ถ้าจะไม่เวียนว่ายตายเกิด ต้องเดินในเข้าไปในกลางกาย ซึ่งมันจะเห็นแผนผังของชีวิต

 

 

 

จาก หนังสือง่าย..แต่..ลึก!!! 3 

 

ตอน รู้จักดวงธรรมและนิมิตเลื่อนลอย
 วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547