ต้องสอนตนเองให้ได้

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

ต้องสอนตนเองให้ได้

 

..ต้องสอนตนเองให้ได้..
"ถ้าสอนตนเองได้ 
การสอนผู้อื่นก็ไม่ยากอะไร"

...แล้วอะไรๆ ที่เคยเป็นอุปสรรค
 เป็นปัญหามันก็จะล่มสลายไปเอง
 
...เพราะฉนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว
ความสำเร็จมันอยู่ที่ใจหยุดนิ่ง

...หยุดอยู่ภายในกลางดวง 
กลางองค์พระ กลางหลวงปู่ 
กลางแสงสว่าง อะไรมันก็สำเร็จทั้งนั้น

...สิ่งที่ยากมันก็จะง่าย 
จะนั่งนอน ยืนเดินก็เป็นสุข
ในทุกอริยาบท 

...ใครเห็นเราเขาก็เป็นสุขตามไปด้วย
ความเลื่อมใสศรัทธาประสาทะ
ก็เกิดขึ้นกับตัวเรา
กับพระศาสนากับวิชชาธรรมกาย

 

 

   คุณครูไม่ใหญ่
  6 กุมพาพันธ์ 58