คำว่า “วิชชาธรรมกาย”

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

คำว่า “วิชชาธรรมกาย”

 

คำว่า “วิชชาธรรมกาย”
             คือ วิธีการทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว  ซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัย  และทำให้เราได้รู้จักว่า ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่เรากำลังแสวงหานั้น อยู่ภายในตัว  โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗และเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งหรือทำความรู้สึกว่า ใจอยู่ตรงนี้

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร