เปลี่ยนชื่อ นามสกุลไปทำไม

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2558

 

เปลี่ยนชื่อ นามสกุลไปทำไม

 

โอวาทจากโรงเรียนฯ

เขาจะเปลี่ยนชื่อ นามสกุลไปทำไมนะ เปลี่ยนไปก็เเก่ก็เจ็บ ก็ตาย

เปลี่ยนอย่างอื่นดีกว่า

คือเปลี่ยนใจที่วิ่งไปวิ่งมา ให้มาหยุด นี่ดีกว่า

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
10 กรกฏาคม พ.ศ.2558