สิ่งที่ทำง่ายและทำยาก ๔ ประการ

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2558

 

สิ่งที่ทำง่ายและทำยาก ๔ ประการ

 

สิ่งที่ทำง่ายและทำยาก ๔ ประการ

 ๑. อสาธุํ สาธุนา สาธุ  
ความดีคนดีทำง่าย

 ๒. สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ  
ความดีคนชั่วทำยาก

 ๓. ปาปํ ปาเปน สุกรํ  
ความชั่วคนชั่วทำง่าย

 ๔. ปาปมริเยหิ ทุกฺกรํ  
ความชั่วพระอริยะทำยาก

 

 

  วิ. จุล. ๗/๓๘๘/๑๙๕


พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต
www.facebook.com/Dantacitto
#ธรรมะ #ข้อคิด #คำคม #กำลังใจ #สมาธิ