พระในตัว

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2558

 

พระในตัว

 

โอวาทจากโรงเรียนฯ 

" ที่ตรงนี้(ยมโลกมหานรกขุม 5 )ร้อนมาก  

สิ่งที่จะไปหาได้ต้องเย็นมากๆ

ที่ตรงนี้ทุกข์มาก  

สิ่งที่จะไปหาได้ต้องสุขมากๆ

นั่นคือพระในตัวของเรา"

 

 

คุณครูไม่ใหญ่ 
11 กรกฏาคม พ.ศ.2558