ใช้วันเวลาอย่างมีคุณค่า

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2558

 

ใช้วันเวลาอย่างมีคุณค่า

 

ใช้วันเวลาอย่างมีคุณค่า

            วันเวลาที่ผ่านไป  เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้  เหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้ว  ไม่อาจจะหวนกลับ  ชีวิตเราก็ย่างก้าวไป  พร้อมกับกาลเวลา  ก้าวไปพร้อมกับการสร้างความดี   เราต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ทำสิ่งที่ดีงามมีคุณค่า ให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิต อันงดงามของเราเอง 

.

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร