สูตรสำเร็จ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

 

สูตรสำเร็จ

       

สูตรสำเร็จ

            เหมือนที่หลวงพ่อ เคยอุปมา  เหมือนนัก ยูโดสายแดง  ระดับ Professor ยังย้อนกลับมาฝึกท่าเริ่มต้นท่าพื้นฐานใหม่ ให้คมให้สวยขึ้น  เราก็เหมือนกัน ย้อนกลับมาฝึกตรงนี้ถ้าตรงนี้ได้ต่อไปก็ง่ายเริ่มตั้งแต่โปร่ง โล่ง เบาสบาย  โดยมีมิเตอร์วัดคือความสุข ความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้น  ใจเกลี้ยง ๆ นิ่งแน่น ตรงนี้สำคัญ เรายอมย้อนกลับมาทำใหม่ไม่ช้าหรอกลูก  ตรงนี้เป็นสูตรสำเร็จเลย ถ้าตรงนี้ได้ก็ได้หมด

 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร