สอนตัวเองทุกวัน

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

สอนตัวเองทุกวัน

 

สอนตัวเองทุกวัน

            ขอให้หมั่นตรึกระลึก  สอนใจตนเอง ทุกวันว่า... “เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี เพียงอย่างเดียว สิ่งอื่นเป็นเพียง เครื่องประกอบของชีวิตเท่านั้นหาใช่งานหลักของเราไม่” แล้วทุ่มเทสร้าง บุญบารมีให้เต็มที่ ให้สมดัง ความมุ่งหมายในการเกิดมาของเรา

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่