ให้ทำอย่างมีความสุข

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

ให้ทำอย่างมีความสุข

       

           ให้ทำอย่างมีความสุข เป็นปกติของมนุษย์ถ้าทำอะไรไม่มีความสุข มันจะเบื่อ   ต้องมีความสุข  จะกิน ดื่ม พูด คุย จะดูอะไรก็ต้องมีความ -สุข แต่ของเราจะดูดวงก็ต้องมีความสุข ดูองค์พระก็ต้องมีความสุข มันต้องมีความสุขถึงจะมีอารมณ์ทำไปได้นาน ๆถ้าไม่มีความสุข   นั่ง ๆไปก็จะเบื่อ  ต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์   ใจที่เกลี้ยง ๆ นิ่งแน่น มีความสุขถึงจะสว่าง พอสว่างก็จะเห็น เห็นก็รู้ แล้วก็พูดตามภาพ มันเป็นอย่างนี้   เป็นขั้นเป็นตอน  ให้ฝึกจนกระทั่งเฉย ๆ เป็นไปเอง

 

                                                                               

 

  พระเทพญาณมหามุนี