กำลังใจ ยิ่งให้ยิ่งได้

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

กำลังใจ ยิ่งให้ยิ่งได้

 

กำลังใจนี่แปลก  ยิ่งให้เขาเท่าไหร่

เรายิ่งได้เพิ่ม ผู้ให้ย่อมได้รับ

ไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งหมด ผู้ให้กำลังใจ

เป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณธรรม

ผู้ที่มีคุณธรรมสูง ย่อมมีความปรารถนาดี

ต่อทุก ๆ คน ที่อยู่รอบข้าง

ปรารถนา อยากให้เขาได้ดี

นั่นสัญลักษณ์ แห่งคุณธรรม

สัญลักษณ์ แห่งสติปัญญา


 

 

    "คุณครูไม่ใหญ่"

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร