ทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายใน

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2558

 

ทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายใน

 

ลืมตาหาทรัพย์ภายนอก
หลับตาหาทรัพย์ภายใน 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2548