เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2558

 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระ 

 

  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระ 

                ลูกต้องฝึกให้ทุกรอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระตลอดเวลาตั้งแต่เบื้องต้น    ท่าม-กลาง เบื้องปลาย    เราต้องฝึกตรงนี้    ควบคุมและครอบครองให้ได้สักวันหนึ่งเมื่อเราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระภายใน     ไม่มีอะไรขัดข้องขัดขวาง    เราจะเห็นได้ด้วยตัวเองว่า เราเป็นผู้ที่มีบุญมาก  หลวงพ่อรอคอยวันนั้นอยู่ เพราะบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญได้เดินตามทางพระอริยเจ้าหรืออริยมรรค ที่เรามีประสบการณ์ภายในและพูดตามที่เราเห็นจากภาพภายใน   ทำให้เราเข้าใจในเส้นทางอริยมรรค  คำพูดมาจากภาษาประสบการณ์ภายใน เห็นเป็นภาพภายในเห็นทางพระอริยเจ้า ทางพระอรหันต์   เห็นกายธรรมในกายธรรมเราต้องตั้งใจฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระ ฝึกซ้ำ ๆ

 

 

พระเทพญาณมหามุนี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร