อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2558

 

อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม

 

อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม

          แม้ทุกคนจะอุทิศตนเข้ามาสร้างบารมีในวัดแต่ ยังคงมีกิเลสหลงเหลืออยู่กระนั้นคนในวัดก็ยังประณีตกว่าคนข้างนอก ซึ่งไม่พอใจอาจทำร้ายร่างกายกันได้แต่คนในวัดอาจใช้เพียงวาจา หรือแสดงออกทางกาย

           คุณยายไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ท่าน ใช้วิธีปรับใจให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อมและทำความเข้าใจในคนรอบข้างจึงไม่เคยคิดเอาเรื่องเอาราวกับใครทำให้ หลวงพ่อได้ข้อคิดหากเราไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ก็ให้ปรับที่ใจของเรา

 

 

คุณครูไม่ใหญ่