การเข้าถึงธรรม

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

การเข้าถึงธรรม

 

การเข้าถึงธรรม

                การเข้าถึงธรรมนั้น  เป็นเรื่องของจิตใจ  ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน จะให้เร็วไวดังใจนั้นเป็นไปไม่ได้   หลวงพ่อเข้าใจตรงนี้   

               เพราะฉะนั้นอย่าห่วง อย่ากังวล   ขอเพียงให้มีความเพียร  และมีเป้าหมายลึก ๆ ว่าเราจะต้องทำให้ได้แล้วค่อย ๆ ปรับไป

              หากเราทิ้งเครื่องกังวลได้  เดี๋ยวใจจะค่อย ๆ ละเอียดเอง    จนกระทั่งหยุดสนิท  เข้าไปเป็น อันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมก็จะเห็นดวงธรรมชัด     เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายภายในก็จะเห็นกาย
ภายในชัด  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระก็จะเห็นองค์พระชัดเห็นได้รอบตัว    วิธีการนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น  ที่ต้องใช้ไปตลอดเส้นทางเลย

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร