การทำหน้าที่ กัลยาณมิตร

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

 

หลักสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่ กัลยาณมิตร

             หลักสำคัญที่สุด  ของการทำหน้าที่ กัลยาณมิตร คือ การปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในตัวให้มาก ๆ  แล้วตัวของเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง  เบิกบาน  มีความสุข  กระแสแห่งความสุขใจของเราจากการประพฤติปฏิบัติธรรม  จะแผ่ซ่านออกไปรอบตัวของเรา เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา  แต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ

             ใครก็ตามที่เข้าใกล้เรา  เขาจะมีความรู้สึกเย็นใจ สุขใจ เป็นความอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก  เหมือนคนเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมา  แล้วเดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ได้นั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่นั้น  ย่อมมีความเย็นกาย  เย็นใจ 

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร