เป็นหนึ่งเดียว

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2548

 

เป็นหนึ่งเดียว

 

“สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน

ยังฆ่าเสือโคร่งได้เพราะใจรวมเป็นหนึ่งเดียว ”


 

 

ตัจฉกสูกรชาดก ๒๗/๓๙๖

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร