ความสม่ำเสมอ

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2558

 

ความสม่ำเสมอ

 

ความสม่ำเสมอ

        ความสม่ำเสมอ ในการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก  นอกจากจะปฏิบัติให้ถูกวิธีและถูกส่วนแล้ว  ยังต้องปฏิบัติสม่ำเสมอด้วย 

        เพราะการที่เราทำทุก ๆ วัน จะทำให้ใจของเราถูกขัดเกลาไปทุกวัน  ใจก็จะละเอียดไปเรื่อย ๆ  จนกระทั่งในที่สุดเราก็จะได้สมปรารถนา

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่