แค่ทำใจหยุดนิ่งนิ่ง

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2558

 

 แค่ทำใจหยุดนิ่งนิ่ง

 

ทุก ๆ สิ่งมีอยู่แล้ว  ในกลางกาย

    แม้อารมณ์สบาย ที่กำลังแสวงหา

 แค่ทำใจหยุดนิ่งนิ่ง  เดี๋ยวก็มา

  เชื่อเถิดหนา  มันเหลือเชื่อ 

แต่เป็นจริง


     

   "ตะวันธรรม"