สิ่งที่พึงเว้น

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 

สิ่งที่พึงเว้น

 

สิ่งที่พึงเว้น...สิ่งที่พึงเพิ่ม

สิ่งใด...ที่เป็นข้าศึก
ต่อการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย   
ก็พึงละเว้นสิ่งนั้น  

สิ่งใด...เป็นเครื่องส่งเสริม
ต่อการศึกษาวิชชาธรรมกาย  
เราก็ทำสิ่งนั้นให้เพิ่มพูนทับทวียิ่งๆ ขึ้นไป

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑