ยอดคน

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

ยอดคน

 

ยอดคน

               ข้างนอกเคลือนไหว ข้างในหยุดนิ่ง  บุคคลใดมีสองสิ่งนี้ไปด้วยกัน  บุคคลนั้นเป็นยอดคน เมื่อเราลืมตาขึ้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อทำกิจวัตร กิจกรรม ให้รักษาใจของเราให้หยุดนิ่ง  อยู่กลางตัว  กลางพระธรรมกาย  หรือกลางพระรัตนตรัย ส่วนร่างกายของเรา  จะเคลื่อนไหวอย่างไร  ก็ทำไป ให้สองสิ่งนี้ไปด้วยกัน เหมือนเงาตามตัวอย่างนั้น หากเราทำได้อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นยอดมนุษย์  เป็นยอดคนทีเดียว

 

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร