รัก กายธรรมล่วงพ้น สิ่งใด

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

รัก กายธรรมล่วงพ้น  สิ่งใด

 

รัก   กายธรรมล่วงพ้น
              สิ่งใด

ลูก  หากหยุดนิ่งไซร้
              ถึงได้

ที่     ฐานเจ็ดภายใน
             กายแก้ว

สุด   สุขโปรดจำไว้
        อย่าให้ลืมหลง


     

   "ตะวันธรรม"